Ochrana osobních údajů

Máme tu GDPR, ochrana osobních údajů je hojně skloňovaný fenomén poslední doby - má své pozitivní i stinné stránky. nemám důvod to hodnotit.

Na tomto webu ovšem dostávají osobní údaje speciální rozměr.

Máme tu dvě oblasti, kde se mohou uplatnit:

Osobní příběhy - úspěšné i průšvihy

Na jedné straně stojí ti, kteří pomoc potřebují, protože se nechtějí utopit a na druhé snad i ti, kteří mají schopnost a ochotu jim podat to pomyslné či faktické stéblo. Ani jedné skupině by publicita nejspíše nepomohla.

Když se někdo zoufale snaží přežít, nebývá to úplně cool stav (failure story). Zdravý člověk má zábrany svou situaci prozrazovat. Stydí se, připadá si nepatřičně.

A když se to nakonec povede, vyhrabe se z bláta, musí se trochu umýt, než přijde mezi lidi. Chovat se, jako by se nic nestalo. Nemá asi zájem, aby se vědělo, čím si prošel. Obecně není dobrá vizitka, když Fénix smrdí popelem. Já to sice vnímám opačně, pro mě člověk, který, byť s dopomocí, dokáže překonat svou hlubokou krizi a zase stát vzpříma, je hoden úcty. Je pro mě mnohem důvěryhodnější než ten, kdo nic takového neprožil a přece srší sebedůvěrou. Já ale nejsem etalonem, já jsem trochu blázen.

A pak si představuji lidi, kterým se to povedlo (success story) - něco je dostalo až na dřeň existence a dokázali se z toho vzpamatovat a daří se jim. Ani oni nestojí o to, aby se kdokoli hrabal v jejich jizvách. Jejich vyprávění může být nadmíru poučné. Rozhodnutí, do jaké míry v textu obnaží svou identitu bude na nich. Jsou již v situaci, kdy se jistě rozhodnou správně.

Tak jako tak platí, že tento web nebude nikdy svévolně uchovávat ani zveřejňovat žádné osobní údaje o komkoli,

Údaje umožňující identifikovat osobu pisatele či aktéra příběhu budou jen ty, které on/ona uvede ve svém vlastním (tedy autorském) textu. Každý má přitom možnost kdykoli požádat o odstranění svého textu z webu i jeho databáze a já to neprodleně udělám. Skuečný efekt - jak asi víte - je ovšem v prostředí internetu poněkud iluzorní. I když to není už fyzicky na webu přítomno, může to být k dohledání jinde.

Pokud tedy něco nechcete říci, tak to prostě neříkejte.

Burza práce

To je ta myšlenka, k níž patrně cílím. Zde pro uvedení osobních údajů bude platit, že zveřejněno bude to, co kdo o sobě sám napíše. A smazáno to bude na základě žádosti pisatele. Údaje převzaté z formuláře budou uloženy po dobu životnosti inzerátu v databázi, Nic víc. Následná komunikace o případných zakázkách už je věcí jejich aktérů.

Burza práce bude ovšem pravděpodobně umístěna na samostatném webu, který nebude mít žádnou viditelnou návaznost na Redivivus. Nebude tedy žádné propojení příběhů zde zveřejněných s nabídkami a poptávkami práce na onom druhém webu. Aktéři zdejších příběhů budou ovšem požívat na burze práce jistých neoficiálních privilegií (protože jim by měla sloužit přednostně) - budou zvýhodněni oproti běžným respondentům.

​​