Postavit se znovu na nohy

Člověk se může snadno ocitnout v krizové situaci. Tento web je zacílen na ty problémy, které nějakým způsobem souvisí s nedostatkem práce a jeho důsledky. Ponejvíce míří na OSVČ, tedy malé živnostníky. Pro lidi zaměstané či bez zaměstnání ale bez předchozí živnostenské historie, některé výroky webu nemusí platit.

Nevěnuje se tedy rodinným, či osobním problémům (byť i ony se mohou na pracovním výkonu a neúspěchu velkou měrou podílet). Vztahové terapie jsou bezpochyby předmětem zájmu mnohých státních i nestátních organizací, ba i soukromníků.

Nerozlišuje mezi muži a ženami, byť situace, v jaké jsou třeba nemajetné matky samoživitelky, je z mého pohledu extrémní. Jejich osudy však snad nejsou tolik přehlíženy.

REDIVIVUS v překladu z latiny znamená 'oživený', navrácený k životu. Někdy se zdá, že nám život proklouzává mezi prsty, že ztrácíme to, čeho jsme si cenili. Neztrácíme dar života, ztrácíme jen jeho subjektivně vnímanou kvalitu. S tím se dá pracovat. Je to docela dobrá výchozí pozice. Život je to nyní váš a je na vás, jak s ním dále naložíte. Můžete se trápit, ale nemusíte. Nikdo vás nenutí. Je to vaše rozhodnutí, i když, popravdě, docela nutkavé. Rozhodněte se naopak netrápit sami sebe a místo toho jako robotek zvážit své reálné možnosti a disciplinovaně je následovat. Pokud je nevidíte, tak udělat krok stranou a podívat se znovu. Nějak to jít musí!

V hledáčku webu Redivivus jsou především lidé zhruba po padesátce, kteří za zenitem našli propast. Musí se vypořádat se zklamáním, vzdát se své pýchy, zredukovat své nároky, smířit se s realitou, že tato část jejich života, bude zjevně jiná, než na co byli zvyklí. Ocitli se v existenční krizi a urputně se snaží, aby je nepřeválcovala. Dosavadní snaha ale nepřináší ovoce.

Mnozí se nevyhnuli chybám, dalo by se snadno říci, že mají, co si zasloužili. Opravdu? Nemyslím zločince, ty, kdož byli pro svůj prospěch ochotni překročit hranici zákonnosti či obecné slušnosti. Na mysli mám ty poctivé a slušné. I oni dělají chyby, které se vrací jako bumerang. Ruku na srdce, kdo z nás se celý život dokázal konzistentně rozhodovat a chovat tak, aby to nikdy nepřineslo nečekaně pitomé důsledky? Nikdy nepodlehl lákadlům, vyhýbal se peřejím a lodičku ani neškrábl. Často jsou to asi i lidé, jejich rodinné vztahy jsou nějak pošramocené nebo chybí, Nejbližší rodina jim z různých důvodů nemůže poskytnout zasloužené zázemí. A nebo jsou na tom doma všichni stejně mizerně.

Mládí vpřed, stáří vzad...

Když člověk zakopne, spadne, po chvíli zase vstane a jde dál. To je normální (i když někdy docela namáhavé). Záludné je, když ani nezakopl, ale sesul se do pasti na mamuty. Neudělal nějakou fatální chybu, jednoduše pro něj už není místo. Nahradili ho jiní, mladší, agilnější, sebevědomější, drzejší (oni pořád dorůstají noví, kdo by to řekl...). Na dně jámy už nikoho nezajímá, je asi mamut, Ještě má sílu, ale ta je nám k ničemu.

Minulost, která v současný stav vyústila, je zajímavá jen potud, aby se člověk dokázal vyhnout cyklickým chybám. Rotování v zajetých kolejích je přirozená tendence a tu je patrně třeba zlomit. Minulost může být i zdrojem pocitů křivdy, selhání, stesku, viny, jalové pýchy na něco, co bylo a už neplatí, co já vím - zdrojem negativních a zbytečných pocitů, které určitě nepomáhají. 

Je lépe vnímat pád na dno jako příležitost, i když to zní jako trapné klišé. 'You need to move on', říká se v těch nasládlých amerických filmech a účelových karierních příručkách. Ale je to asi jediná možnost, jak se nezbláznit. Podobně i lidé, co utrpěli vážné zranění, bojují s těžkou nemocí, ztratili své nejbližší, I jim se život od základu mění a lpět na tom starém, je cesta do osobního pekla. Jejich život neskončil, ale nutně se proměnil. Změna je život (a může to vyznívat cynicky).

Prožitá a zvládnutá krize je vynikající startovní čára pro nové aktivity. Změnila a zaostřila váš pohled, vyzbrojila cennou zkušeností, očistila od zbytečností, vážíte si toho, co jste považovali za samozřejmé. Život po prožité nouzové situaci může být mnohem hodnotnější, než ten před ní. Jako úleva po odeznělé migréně. Den je tak krásný!

Člověk v nouzi

Žebrat o práci?

Výdaje a příjmy

Záchranná síť státu