» Ohrožené stavby » Památkově chráněné

Výběr zvláště ohrožených památek zapsaných v seznamu památkově chráněných budov (řazeno abecedně).

Pozn.: údaje jsou čerpány a fotografie linkovány převážně z webu NPU monumnet.npu.cz.

Bělá nad Radbuzou - tvrz

Existence tvrze doložena k r. 1614 byla vystavěna se sousedním pivovarem Lamingery, v 18. stol., přestavba na zámeček využívaný hlavně jako sídlo panských úředníků.

MonumNet
město Bělá nad Radbuzou (Domažlice)

Bošovice - tvrz

Pozdně gotická tvrz z doby kolem roku 1500 rozšířená renesančně v pozdním 16. st., barokní a novodobé úpravy. Jednopatrová dvoukřídlá budova půdorysu do tvaru písmene L.

MonumNet
obec Bošovice (Vyškov)

Cebiv - zámek

Barokní zámek s pozůstatky renesanční tvrze na návrší v centru obce. V místě dnešní stavby stála stará tvrz, upravená v první pol. 16. stol.

MonumNet
obec Cebiv (Tachov)

Dunajovice - tvrz

Z hornodunajovické tvrze se do současnosti dochovala značně zdevastovaná palácová křídla na severu a západě a bývalá branská budova s goticko–renesančním portálem.

Castles.cz
obec Horní Dunajovice (Znojmo)

Fulnek - klášter

Z areálu je do seznamu Nejohroženějších KP zařazen kapucínský klášter a torzo klášterní zahrady vymezené ze tří stran kamennocihlovou zdí.
MonumNet
město Fulnek

Hamr - tvrz

Původní předhusitská tvrz na menším půdorysu byla rozšířena o přístavbu věže. Po husitských bouřích byla přestavěna a rozšířena na dnešní půdorysný rozsah - o třech nadzemních podlažích na půdorysu obdélníka.

MonumNet
obec Val

Hlavňovice - zámek

Ranně barokní areál z doby před r. 1681,upravovaný v závěru 18. stol. a v 19. a 20. stol. Zámek je novostavba v místech starší tvrze

MonumNet
obec Hlavňovice (Klatovy)

Hnojník - zámek

Současný vlastník - ostravská firma Copersa corporation - zámek neopravuje.

MonumNet
obec Hnojník (Frýdek Místek)

Hroby - zámek

Původně středověká tvrz, přestavěná v raném baroku na zámek. V roce 1839 přistavěna na východní straně směrem k hospodářskému dvoru tři krátká křídla.

MonumNet
obec Radenín (Tábor)

Hrubčice - zámek

V 16. století vzniká zámek v podobě pozdně renesanční. Kolem roku 1700 byl zámek přestavěn a byly zde použity barokní prvky.
obec Hrubčice

Hrušovany nad Jevišovkou - zámek

Hvožďany - tvrz

Mladší ze dvou tvrzí v Hvožďanech na Příbramsku se do dnešní doby dochovala pod nánosem novodobých adaptací z 20. století.

Castles.cz
obec Hvožďany (Příbram)

Chlum Svaté Maří - probošství

Proboštství řádu křížovníků se nachází v barokním areálu poutního kostela. Část budovy proboštství a přilehlých ambitů je nevyužívaná a v havarijním stavu.

MonumNet
řád Křižovníků (Sokolov)

Chlumek - zámek Starý

Jednopatrová budova na obdélném půdoryse. Pozdně barokní objekt byl založen kolem roku 1780.

MonumNet
obec Dasnice (Sokolov)

Chotýšany - zámek

Venkovský barokní zámek s navazujícím areálem hospodářského dvora. Stavba pochází z osmnáctého století, dále byla klasicistně upravována. Ve vlastnictví fy Castello Chotýšany (Mauro Piccinini), nyní v prodeji.

MonumNet
obec Chotýšany (Benešov)

Chyše - klášter karmelitánů

Orientovaný pseudobazilikální prostor, který je doplněn v ose sev. a již. průčelí dvěma kaplemi. Na západě je věž, závěr je polygonální a k němu přiléhá sakristie a depozitář, který tvoří součást budov bývalého kláštera.

MonumNet
město Chyše Dominanty

Ivanovice na Hané - zámek

Jaroslavice - zámek

Monumentální jednopatrová zámecká budova čtyřkřídlé dispozice s arkádovým ochozem obsahující ve hmotě původní středověký hrad přebudovaný v 60. a 70. letech 16. století na renesanční zámek.

MonumNet
vlastník (Znojmo)

Kanice - zámek

Čtyřkřídlý renesančně-barokní zámek, vystavěný na zbytcích gotické tvrze. V interiéru zámku barokní kaple z r. 1765.
Vlastníkem je sdružení podnikatelů Linda (Beroun).

MonumNet
obec Kanice (Domažlice)

Klášterní skalice - klášter

Komařice - zámek

Původní tvrz, 1566 přestavěna na zámek s arkádami v nádvorním traktu.

MonumNet
obec Komařice (České Budějovice)

Kostelní Vydří - zámek

Barokní zámek, vystavěný na začátku 17.století, upraven počátkem 19.století Na jihovýchodní straně navazuje na původní renesanční tvrz ze 16.století.

MonumNet
město Dačice
Kostelní Vydří

Lipka - tvrz

Lodhéřov - fara

Areál fary s hospodářským dvorem, budova fary na půdorysu ve tvaru písmene L, v poslední pozdně barokní úpravě.

MonumNet
obec Lodhéřov (Jindřichův Hradec)

Luka - zámek

Čtyřkřídlý dvoupatrový objekt s malým čtvercovým dvorem. V zámku jsou patrně zastaveny rezidua středověké tvrze, zmiňované již r. 1239.

MonumNet
obec Verušičky (Karlovy Vary)

Mikulovice - fara

Milešov - zámek

Mlékovice - tvrz

Budova patrové renesanční tvrze, později přestavovaná barokně a v devatenáctém století je dnes součástí hospodářského dvora a nachází se uprostřed jeho zástavby.

MonumNet
město Neveklov

Nedražice - zámek

Zámek v místě gotické tvrze (připomínané v 1. pol. 14. stol.) Nedražická tvrz přestavěna v r. 1612 ve druhé pol. 18. stol. na malý pozdně barokní zámeček.

MonumNet
obec Kostelec (Tachov)

Neveklov - synagoga

Jednolodní budovu obdélného půdorysu s krátkým jižním schodišťovým křídlem. Vystavěna údajně již ve druhé polovině 17. století na místě starší, zřejmě dřevěné stavby, vyhořelé r. 1658.

Mantana a.s. - pronájem

Nová Včelnice - zámek

Původní trojkřídlá tvrz kolem mírně lichoběžného nádvoří. Zámeček ze 16. století prošel rozsáhlými stavebními úpravami na přelomu 17. a 18. století.

MonumNet
město Nová Včelnice
V budově zámku sídlo úřadu.

Ohrazenice - zámeček

V roce 1730 byla původní tvrz přestavěna na renesanční, jednopatrový, dvoukřídlý zámek bez architektonických detailů.

MonumNet
obec Ratibořické hory

Omlenička - zámek

Trojkřídlý patrový barokní zámek se středovým rizalitem, nádvorní arkádou a ještě donedávna se čtyřmi arkýři na krakorcích ve východním průčelí. K jižnímu křídlu zámku je pevně připojen barokní kostel sv. Jana Nepomuckého.

MonumNet
obec Omlenice (Český Krumlov)

Opočno - kapucínský klášter

Paskov - zámek

Areál je od roku 2003, kdy zde byl ukončen provoz radioterapeutické kliniky FnsPo, bez využití. Již před ukončením provozu v roce 2003 byla potřebná celková obnova areálu a oprava objektů.
MonumNet
Město Paskov

Planá - zámek

Původem gotický hrad, po požáru v r. 1395 znovu vystaven kolem r. 1400, pozdně gotické úpravy kolem r. 1500, přestavba na renesanční rezidenci během 16. stol.

MonumNet
město Planá (Tachov)

Poláky - zámek

Zámek byl postaven na místě středověké tvrze, v 16. století tvrz přestavěna na panský dvůr, dnešní stavba z 18. století.

MonumNet
obec Chbany

Poříčí - zámek

Polygonální půdorys někdejší gotické tvrze je upraven do podoby zámku - jsou vystavěna tři křídla kolem malého nádvoří, z nichž střední má zazděné arkády.

MonumNet
obec Boršov nad Vltavou (České Budějovice)

Přerov nad Labem - pivovar

Mohutná patrová budova původně renesančního pivovaru, později upravovaná, stojící ve středu obce.

MonumNet
obec Přerov nad Labem (Nymburk)

Starý Rožmitál - zámek

Starý rybník - hrad

Hrad byl postaven kolem r. 1400 na ostrohu uprostřed rybníka. Vyhořel r. 1788. Barokní zámek s hospodářskými objekty byl součástí komplexu a sloužil ve 20. stol. jako státní statek.

MonumNet
město Skalná (Cheb)

Stružná - zámek

Původně raně barokní zámek postavil pro Černíny pravděpodobně M. Ceresola, v 70. letech 17. století se na stavbě podílel F. Caratti a později také G. B. Alliprandi.

MonumNet
obec Stružná (Karlovy Vary)

Stvolínky - zámek

Dnešní podoba zámeckého areálu pochází z let 1655 – 1664. Jedná se o raně barokní čtyřkřídlou stavbu.

MonumNet
obec Stvolínky

Svébohy - tvrz

Tasovice - klášterní rezidence

Mimořádně hodnotný areál mohutného pozdně gotického a raně renesančního mlýna spojeného s renesanční rezidencí.
MonumNet
Farnost Tasovice

Toužim - hrad a zámek

Původní tzv. horní (Janův) hrad byl založen ve 13. stol. a nově přebudován v 1. pol. 15. stol. Tzv. Nový zámek byl založen r. 1544 a přestavěn v 2. pol. 16. stol. a dále upravován až do 19. stol.

MonumNet
město Toužim (Karlovy Vary)

Velké Dvorce - zámek

Barokní stavba z konce 17. stol. (1690), v pol. 18. stol. přistavěno křídlo (správní budova), klasicistní úpravy ve druhé pol. 19. stol. a výrazné pseudobarokní úpravy na poč. 20. stol.

MonumNet
město Přimda (Tachov)

Vintířov - zámek

Komplex budov starého a nového zámku a zámecký park. Tzv. Starý zámek postaven kolem roku 1560, koncem 16 století rozšířen, po roce 1717 větší část zbourána. Nový zámek v klasicistním slohu.

MonumNet
obec Radonice (Chomutov)

Vlčkovice - zámek

Malý barokní venkovský zámek, vzniklý přestavbou gotické tvrze. Současné budovy se složitým stavebním vývojem tvoří v podstatě trojkřídlý půdorys.
O záchranu usiluje ops Statek Vlčkovice.

MonumNet
městys Neustupov (Benešov)
statek Vlčkovice, o.p.s.

Zahrádky - zámek

Vystavěn na místě gotické menší stavby v letech 1547-50 v raném (po 1623) i pozdním baroku dále upravován, klasicistní adaptace ve 20. letech 19. století, vnější vzhled zámku barokní. Po požáru silně poničen.
Vlastníkem je Univerzita karlova.

MonumNet
obec Zahrádky u České Lípy (Česká Lípa)

Zákupy - kapucínský klášter

Areál kapucínského kláštera s kostelem Ran sv. Františka je raně barokní stavbou od P. Bruna vystavěnou v letech 1681 - 1684.
MonumNet
město Zákupy

Zderaz - synagoga

Zděná budova synagogy z devatenáctého století, stojící v obci při komunikaci mezi ostatní zástavbou. Jednoduchá, kvalitní architektura, dochovaná v podstatě bez pozdějších úprav, ale pouze jako stavba, bez vnitřního vybavení.

MonumNet
obec Zderaz

Žihle - zámek

Jednopatrová budova obdélného půdorysu s renesančním obvodovým pláštěm se zbytky psaníčkových sgrafit a půlkruhovým bosovaným portálem, krytá dvojicí souběžných valbových střech.

MonumNet
obec Žihle (Plzeň - sever)

EDITACE
KONTAKT  M. Heřmánek  © Möbius, o.s. 2013
R E D I V I V U S