» hrad Valdštejn » Evidence sbírek

V současné době nejsou sbírkové předměty na hradu Valdštejn řádně katalogizovány a zařazeny do centrální evidence sbírek.

CES je veřejnosti přístupným informačním systémem - seznamem sbírek, které jsou spravovány podle zákona č. 122/2000 Sb. Sbírky jsou uchovávány, doplňovány, spravovány a využívány ve veřejném zájmu a činnost těch, kdo se o ně starají, je nebo může být dotována z veřejných rozpočtů.

Správci sbírek mají ze zákona povinnost o zápis svých sbírek do systému CES požádat.

Zápi do seznamu sbírek CES obsahuje:

 • název sbírky
 • údaje o vlastníkovi sbírky
 • údaje o správci sbírky, kterým je většinou muzeum nebo galerie (muzeum výtvarného umění) oborové, samostatně evidované, části ("podsbírky"), které sbírku tvoří charakteristiku každé "podsbírky", která obsahuje:
  • označení území, z něhož "podsbírka" převážně pochází
  • jaké časové období "podsbírka" převážně dokumentuje a stručnou historii "podsbírky"
  • jaké druhy předmětů a materiálů jsou v "podsbírce" zejména zastoupeny
  • označení, zda součástí "podsbírky" jsou kulturní památky nebo archiválie
EDITACE
KONTAKT  M. Heřmánek  © Möbius, o.s. 2013
R E D I V I V U S