» hrad Valdštejn » Osoby

Autoři, badatelé, kasteláni, kteří se významně zasadili o poznání historie a revitalizaci hradu Valdštejn.

Archeolgický průzkum

PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

Rekonstrukce klasicistního Nového paláce

Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Fakulta architektury ČVUT Praha

Kasteláni

pan Tomáš (do roku 1985)
Ladislav Koucký (1985 až 2007)
Andrea Jurášková (2007 až 2014)
zástupce kastelánky Mgr. Eliška Krejčová

EDITACE
KONTAKT  M. Heřmánek  © Möbius, o.s. 2013
R E D I V I V U S