» Správa památky » Přehled činností

Základní třídění základní problematiky.

Úklid, údržba

 • úklid a údržba exteriéru areálu zámku
 • úklid a údržba interiéru zámku
 • úklid a údržba provozního zázemí
 • úklid a údržba parků, zahrad, komunikací, vodních ploch

Stavební obnova, restaurování

 • stavební a restaurátorská obnova nemovitostí
 • restaurování a konzervace mobiliáře
 • obnova parků, zahrad, komunikací, ploch

Správa kulturního majetku

 • základní evidence, fotodokumentace
 • správa depozitářů, konzervace, restaurování
 • badatelský režim, expertizy,
 • správa a provoz zámecké knihovny

Interiérové instalace, výstavy

 • koncepce, odborná činnost, restaurování
 • realizace prohlídkových tras, výstavy

Prezentace, prohlídkový režim

 • objednávky, rezervace
 • průvodcovský servis
 • odborné a bezpečnostní školení průvodců
 • marketing cestovního ruchu

Správa zámku

 • provozní ekonomika
 • personalistika
 • evidence majetku
 • bezpečnostní režim, školení pracovníků
 • kontrolní činnost
EDITACE
KONTAKT  M. Heřmánek  © Möbius, o.s. 2013
R E D I V I V U S